пятница, 12 января 2018 г.

П.Орлик. Конституція П.Орлика.

     ЗАВДАННЯ  НА  ДРУГИЙ  ТИДЖЕНЬ  КАРАНТИНУ ДИВИСЬ НИЖЧЕ !      
6 -- 7- мі класи -- ЗАВДАННЯ  У  ВІДПОВІДНИХ СТАТТЯХ !!!        


        Завдання для опрацювання під час карантину  ( І тиждень )                                                       9 клас


Український національний рух наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст.
-- повторити:
-- поняття – національне відродження, національна свідомість
-- етапи національно-визвольного руху в Україні ( назва, 
    характеристика )

-- опрацювати  § 16, виписати та вивчити :
--  основні тенденції розвитку українського руху в другій полов.  ХІХ ст..
-- вміти пояснювати, хто такі – націоналісти, демократи, соціалісти
-- яке місто і чому стало центром національного відродження 
   напри. 50-х рр.. ХІХ ст..
-- поняття – громади, громадівський рух, хто належав до громад
-- перша громада ( коли і де виникла, хто входив, з якого року і який 
   журнал видавала, діяльність )
-- де і коли на Україні виникли громади, їх діяльність, значення
-- хлопомани, хлопоманство  ( поняття, де і коли виник, засновник,  
    мета, діяльність )
-- ім’я—Володимир Антонович
-- польське повстання ( дата, причини, мета, підсумки )
-- Валуєвський циркуляр ( що це, дата, причини, зміст, наслідки )
-- усно на питання після § 16


Український національний рух наприкінці 60-х — у 90-х рр.  ХІХ ст.
-- опрацювати § 17, виписати та вивчити
-- відродження громадівського руху ( коли, у якій формі, факти )
-- Південно-Західний відділ імператорського Російського географічного
   товариства ( що це, дата, хто входив, діяльність )
-- «Київський телеграф» ( що це, дата появи, з якими організаціями 
     пов’язаний   )
-- Емський указ ( поняття, дата, зміст, наслідки )
-- імена -- Михайло Драгоманов, Борис Грінченко, Павло 
    Чубинський
-- ідеї М.Драгоманова, його діяльність
-- «Київська старовина» ( що це, час існування )
-- «Братство тарасівців» ( поняття, час існування, хто входив, 
    основні ідеї програми, принцип створення, значення )
-- Загальноукраїнська безпартійна організація ( що це, дата виникнення,
   мета, значення )
-- значення громадівського руху
-- усно на питання після § 17


                   Завдання для опрацювання під час карантину .
                                                    10 клас

Впровадження непу. Криза збуту.
-- опрацювати матеріал , виписати і вивчити :
-- політика непу ( поняття – неп, суть, мета, коли і хто прийняв
    рішення про перехід до цієї політики  )
-- причини переходу до непу
-- складові політики непу
-- особливості непу на Україні
-- підсумки непу
-- поняття – продподаток, госпрозрахунок, концесія, план ГОЕРЛО
-- криза збуту ( коли, чому, як подолали, яку небезпеку висвітлила
    криза збуту )


Утворення СРСР. Статус УСРР.
-- опрацювати матеріал , виписати і вивчити :
-- що таке договірна федерація, коли і як вона склалася
-- передумови створення СРСР
-- плани створення нового державного об’єднання ( назва, ініціатор,суть )
-- дата та засади створення СРСР, які республіки увійшли
-- дати  першої Конституції СРСР, та другої Конституції УСРР
-- органи влади УСРР згідно нової Конституції
-- статус УСРР у складі СРСР


                                ДРУГИЙ  ТИЖДЕНЬ !!!

Завдання для опрацювання під час карантину ( другий тиждень )
        
                                                   9 клас

Історія України

Національне відродження кримських татар.
-- опрацювати § 18 п. 1 , виписати і вивчити :

-- початок кримськотатарського національно-визвольного руху
-- основні ідеї, де оформились
-- імя -- Ісмаїл Гаспринський
-- поняття – клерикалізм – вміти пояснювати


Соціал-демократичний та земський рухи
-- опрацювати § 18 п.  2 -- 3  , виписати і вивчити :

-- поняття – радикалізм, різночинці, народництво
-- час поширення на Україні народницького руху
-- основні ідеї народників
-- народницькі організації на Україні ( де, коли, представники )
-- " Київська комуна" ( що це, час існування, діяльність )
-- «Ходіння в народ» ( що це, час, мета, значення )
-- «Чигиринська змова» ( що це, час, з ким пов’язана, події, підсумок )
-- «Південні бунтарі» ( що це, час існування, де )
-- «Земля і воля» ( що це, час існування, коли, чому і на які організації  
     розкололась )
-- «Південноросійський союз робітників» ( що це, де, коли виник , хто
     очолював)
-- перші пропагандисти марксизма на українських землях
-- РСДРП ( коли виникла, що це, хто очолював, коли і чому розкололась 
    на меншовиків та більшовиків, хто з українців входив )
     ( повторити матеріал по всесвітній історії )

МАТЕРІАЛ   -- ТУТ

ПІДГОТУВАТИСЬ ДО С.Р. -- § 12 -- 18


Правознавство

Власність неповнолітніх
-- опрацювати § 16, виписати та вивчити :
-- право власності ( поняття, елементи , їх визначення – схема 
    стор.112 )
-- письмово зробити завдання  -- заповніть таблицю – на стор.113 –
    114
-- розберіть задачу на стор. 114
-- вивчити та законспектувати ст.. 32, 34, 35  ЦКУ – стор.115 – 117
-- знати які права мають неповнолітні як власники
-- усно  розібрати ситуації та завдання до § 17


Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу
та операцій із кредитною карткою
-- опрацювати § 17, виписати та вивчити :
-- поняття – споживач, продавець, виробник, виконавець
-- НПА які регулюють права споживачів
-- права споживачів ( стор. 118 – 119 )
-- розібрати ст.. 8 – 10 ЗУ «Про захист прав споживачів »
-- поняття – пластикова картка, особливості її користування
-- усно  розібрати ситуації та завдання до § 17

ПІДГОТУВАТИСЬ ДО ОПИТУВАННЯ § 15 -- 17
                                           10 клас

Історія України

Політика коренізації в 1920-х рр.
-- опрацювати матеріал , виписати і вивчити :

-- коренізація ( поняття, причини переходу до цієї політики, мета )
-- коли і хто прийняв рішення про перехід до цієї політики
-- складові коренізації ( українізації )
-- хто підтримував , хто був противником цієї політики
-- час проведення на Україні
-- передивитись § 26 – 27 і виписати окремо факти коренізації 
    ( українізації )
-- підсумки українізації
-- імена – М. Скрипник, О.Шумський, В.Затонський
   М.Хвильовий, Л.Курбас, М.Бойчук, О.Довженко
-- відпрацювати весь фактичний матеріал по Т.23 ЗНО, повторити 
    матеріал Т.22 ЗНО
-- повторити все, що стосується культури ( факти, умови розвитку ) 
    § 26 – 27
-- повторити та вивчити весь матеріал та ПІДГОТУВАТИСЬ до с.р. 


 Правознавство
Фінансове право
-- опрацювати § 19, виписати та вивчити:
-- поняття – фінансове право
-- склад фінансових правовідносин
-- схема – фінансова система України
-- поняття – бюджетне право, бюджет
-- схема – бюджетна система України
-- стадії бюджетного процесу, складові бюджету
-- поняття – податкове право, податок
-- функції податків
-- види податків та зборів
-- усно виконати тести після § 19
-- повторити § 14 – 19
-- ПІДГОТУВАТИСЬ  до с.р. по Конституції України ( фактична )

Після Полтавської битви 1709 р. багато козаків і старшин змушені були
рятуватися від політичних переслідувань. Вони шукали притулку за кордоном, тобто ставали політичними емігрантами.
У Бендерах зосередилося кілька тисяч козаків, в основному запорожців Костя Гордієнка. Було там і кілька десятків старшини: Пилип Орлик, Ілля Ломиковський, Клим Довгополий, Григорій Герцик, Федір Мирович, Данило Горленко та інші.


Під керівництвом Орлика вони довгий час боролися за створення незалежної від Росії української держави на обох берегах Дніпра. Але в 1714 р. запорожці з Гордієнком повернулися на Січ. Багато хто зі старшини пішли в Гетьманщину, сподіваючись на царську милість.
вторник, 21 марта 2017 г.

Україна в подіях Північної війни. Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції російського царя проти українців.

У 1700 р. Російська держава, уклавши союз із Польщею і Данією, оголосила війну Швеції, прагнучи здобути вихід до Балтійського моря. 

Розпочалася тривала й виснажлива Північна війна (1700—1721). 

Північна війна — це війна антишведського союзу (Річ Посполита, Саксонія, Данія, Росія) проти Швеції.
Із 1700 р. Росія вела Північну війну зі Швецією за вихід до Балтійського моря. Незважаючи на те, що ця війна ніяким чином не перетиналася з інтересами України, козацькі полки від самого початку постійно брали участь у воєнних діях, воюючи на території Московії, Прибалтики, Речі Посполитої, відстоюючи інтереси царя. 

понедельник, 20 марта 2017 г.

Правобережна Україна наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні."Паліївщина".

За часів Руїни територія Правобережної Україні була поділена між Річчю Посполитою та Османською імперією.
За Вічним миром 1686 р. з Московським царством Річ Посполита підтвердила право власності на Північну Київщину, Галичину і Волинь.
Ця територія була поділена на чотири воєводства - Київське, Волинське, Брацлавське й Подільське. 


За Бахчисарайським мирним договором 1681 р. з Московським царством 
Османська імперія отримала Південну Київщину, Брацлавщину і Поділля (до 1685 р. тут гетьманував Ю. Хмельницький).
Внаслідок запеклої боротьби різних держав за Правобережжя ці воєводства були спустошені й майже обезлюднені.

Правобережний гетьманат був ліквідований з падінням гетьманата П.Дорошенка в 1676 р. 
Але козацтво там не зникло. Очолив його подільський полковник Остап Гоголь.  

пятница, 17 марта 2017 г.

Обрання гетьманом І. Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І. Мазепи.Улітку 1687 р. на річці Коломак (притока Ворскли), де отаборилося після невдалого Кримського походу московсько-українське військо, за наказом 
В.Голіцина, відбулися вибори нового гетьмана. Гетьманська булава дісталася генеральному осавулу Івану Мазепі (1687— 1708 рр.). На той час йому виповнилося 50 років, він мав значний політичний та військовий досвід, оскільки був генеральним осавулом за двох гетьманів, а ще раніше служив при королівському дворі, побував у багатьох країнах.
среда, 8 марта 2017 г.

Запорозька Січ у друг. полов. XVII ст..

До 1648р. Запорожжя було центром організації козацтва, головним захисником православного люду й шляхтичів, які висловлювали свій протест проти покатоличення, спольщення, посилення соціального гноблення.

Розташування Січі неоднаразово змінювалося.воскресенье, 5 марта 2017 г.

Слобідська Україна в другій половині XVII ст.

На схід від України-Гетьманщини протягом XVII ст. український народ освоїв нові землі Слобідської  України.У другій половині XVII ст. Слобідською Україною називалася територія сучасних Харківської, Сумської, півночі Донецької, Луганської областей, а також прилягаючих до них земель Бєлгородської, Курської і Воронезької областей.воскресенье, 25 сентября 2016 г.

Бабин Яр

29-30  вересня в нашій країні відбудуться заходи  у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.

Ба́бин Яр — урочище на північно-західній околиці Києва. Простягається від Кирилівської вулиці в напрямку вулиці Мельникова між Кирилівською церквою і вулицею Олени Теліги.

Бабин Яр став всесвітньо відомим через масові розстріли, переважно євреїв, у 1941—1943 роках, здійснені німецьким окупаційним командуванням під час Другої світової війни.

Під час німецької окупації Києва у 1941—1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення  --  євреїв та циган — за етнічною ознакою, а також  украънців, росіян (партійних та радянських активістів, підпільників)  

Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941-го року там розстріляли майже 34 тисячі євреїв.

За статистичними даними, наведеними О. Бойком, жертвами масових розстрілів у Києві в 1941-1943 рр. стали 195 тис. осіб.

Зараз на місці Бабиного Яру розбито парк. У Бабиному Яру та поблизу нього встановлено 25 пам'ятників загиблим.

Трагедія Бабиного Яру назавжди залишиться в нашій пам'яті...