пятница, 23 октября 2015 г.

Перші київські князі.

За легендою, яку переказую «Повість минулих літ», Київ виник як центр слов’янського племені полян наприк.V- на початку VІ ст..На основі полянського племінного княжіння в Середньому Подніпров’ї близько середини IX ст. сформувалося Київське князівство. 

За своєю територією воно було досить невеликим і охоплювало, головним чином, полянські землі навколо Києва. У літописі його називають «Руською землею», а його правителями — князів Аскольда та Діра. Їх уважають представниками династії Києвичів, що походила від легендарного Кия. Арабські автори стверджували, що Дір княжив перед Аскольдом, був «першим зі слов’янських царів», володів великими містами й багатьма населеними країнам». Правив він, імовірно, з 30—50-х рр. IX ст. Проте в літописі Аскольда і Діра завжди називають разом. За літописним повідомленням, вони «княжили в Києві й володіли полями і були ратними (воювали) з древлянами й уличами».

среда, 14 октября 2015 г.

Культура України в другій половині XVI ст.XVI ст. у вітчизняній культурі було яскравою, плідною епохою. Вагому роль у розвитку культури відіграли стабілізація і пожвавлення економічного життя, розвиток товарно-грошових відносин. Вони сприяли зростанню потреб на мистецькі вироби, високохудожні твори.На розвиток української культури мала значний вплив взаємодія з культурами інших народів. На теренах України, як і в інших європейських країнах, проживало етнічно різнорідне населення: українці, поляки, німці, євреї, вірмени, угорці, греки.
У XV ст., коли під ударами Туреччини занепали італійські колонії в Криму, частина генуезьких купців переселилася до Львова та Києва. Діти українських вельмож навчалися в університетах Праги, Кракова, Болоньї.

четверг, 8 октября 2015 г.

Реєстрове козацтво. Козацькі повстання 90-х рр. .XVI ст.

Прийняті на державну службу козаки вносилися у реєстр (список)

Реєстрове козацтво — це козаки, зараховані на військову службу Речі Посполитої й записані у спеціальні списки-реєстри.

Ідея створення козацького реєстру належала польському королю Сигізмунду І, який у 1524 р. запропонував сформувати для захисту південних кордонів держави наймане військо із запорозьких козаків.


Втілив цю ідею його наступник — Сигізмунд II Август. У 1572 р. 300 найманих козаків були записані в реєстр і отримали назву реєстрових.


Пізніше реєстр збільшувався і становив, залежно від певних обставин, від 1 до 6 тисяч козаків (на середину XVII ст.). 

вторник, 6 октября 2015 г.

Виникнення українського козацтва

Українське козацтво як суспільний стан в Україні почало формуватися з кінця XV — початку XVI ст. Перша згадка про українських козаків датована 1492 р.


Передумови виникнення козацтва були пов’язані з історичною ситуацією на українських землях наприкінці XVI ст. У той час південно-східна межа розселення українців досягала так званого Дикого Поля — необжитих осілим населенням степів між Доном, Верхньою Окою й лівими притоками Десни та Дніпра. 
суббота, 3 октября 2015 г.

Берестейська унія.

Завдання:
-- прочитати параграф 4 і матеріал блога
-- виписати і вивчити :
   -- Берестейська унія ( поняття, дата, передумови, причини, зміст, 
      наслідки )
  -- прихільники, противники Берестейської унії
  -- при якому польському королі прийнята Берестейська унія
  -- полемічна література ( поняття, представники )
  -- імена : Василь-Костянтин Острозький, Михайло Рогоза, Іпатій Потій
Ще з моменту розколу християнства 1054 року на православну та католицьку гілки ідея унії (об’єднання) двох церков завжди знаходила своїх прихильників. 
Питання про унію католицької та православної церков набуло особливої популярності після укладення Люблінської унії 1569 р.четверг, 1 октября 2015 г.

Реформація та контреформація на Україні

Завдання :
-- повторити поняття -- реформація, контреформація
-- опрацювати параграф 3 і матеріал статті
-- виписати і вивчити :
    -- прояви реформації на Україні
    -- поняття -- соціанство, братства, полемічна література
    -- мета та діяльність братств
    -- факти прояву контреформації на Україні
    -- імена -- Костянтин-Василь Острозький,  Іван Федоров, Іван Борецький
    -- дати -- 1576 р., 1586 р.

У XVI ст. країни Європи були охоплені Реформацією. Її учасники виступали:
— проти надмірного втручання церкви в усі сфери життя;
— за зменшення впливу церкви і духовенства;
— за здешевлення церкви і спрощення церковних служб.

Реформація сприяла :
-- перегляду усталених релігійних догматів і переоцінці мирянами своєї
    ролі в церковному житті
-- загостренню релігійного протистояння 
-- розвитку в Україні освіти та друкарства

Давні слов’яни

Ми з вами живемо в Україні. Наші давні предки – слов’яни. Вони проживали на території України понад 1500 років тому.
Слов’яни – предки 15 сучасних європейських народів. Вони з найдавніших часів жили на території Європи -- на лісостепових просторах від Вісли до Дніпра.

Вчені умовно поділяють усіх слов’ян на три гілки: 
західну, східну та південну.
Східні слов’яни -- українці, росіяни, білоруси
Західні слов’яни -- словаки, чехи, поляки 
Південні слов’яни -- хорвати, серби, чорногорці, македонці, болгари, словенці
    
Українці разом з білорусами та росіянами належать до східної гілки слов'янських народів. Предків сучасних слов’янських народів називають давніми слов'янами.